Chcete byť v hľadaní práce úspešný? Dodržujte tieto zásady

I napriek súčasnej nízkej miere nezamestnanosti, sa priemerný čas hľadania si práce stále pohybuje okolo 6 mesiacov. V procese hľadania nezabúdajte na tieto zásady.

Venujte patričnú pozornosť životopisu

Životopis je stále kľúčovou zložkou hľadania si práce. Prvý dojem o sebe aj v súčasnosti vytvárate práve ním. Venovať mu náležitú pozornosť však neznamená písať o sebe množstvá informácií. Aj tu platí zásada kvality vs. kvantity. Ideálny rozsah by mal byť 2 strany A4, bez ohľadu na počet odpracovaných rokov. Mal by byť stručný, prehľadný a úderný. Personalista totiž namiesto lúskania neprehľadného CV často radšej volí pre seba efektívnejšiu cestu a to vyradením z výberu a uprednostnením ďalšieho uchádzača, čím prichádzate o príležitosť predstaviť sa bližšie. Tomu, ako by mal vyzerať životopis, ktorý zaujme, sa budeme venovať v nasledujúcom blogu.

Nezaspite na vavrínoch

Nevsádzajte len na jednu kartu. Aj keď máte z výberového pohovoru výborný dojem, treba počítať s tým, že mnohé výberové konania aj dnes trvajú týždne, niekedy mesiace, do ktorých v procese vstupujú mnohé ďalšie okolnosti. Výsledok je teda vždy neistý. Predvídajte a pokračujte medzičasom v budovaní si svojej siete kontaktov a príležitostí. Je vždy lepšie vybrať si z dvoch ponúk ako nemať na konci ani jednu.

Nehľadajte prácu len na najväčších pracovných portáloch

Budete prekvapený, koľko zaujímavých pracovných ponúk nie je zverejnených na najznámejších pracovných portáloch. Venujte čas aj lokálnym portálom, či kariérnym stránkam konkrétnych firiem. 

Buďte nájditeľný

Kedysi jediný spôsob vás nájsť, bol vyvesiť si životopis na pracovný portál. Dnes nám online priestor ponúka veľa možností na sebaprezentáciu v oblasti, v ktorej pôsobíte. Recruiteri hľadajú rôzne možnosti ako nájsť kvalitných ľudí, ktorých je stále nedostatok, buďte však pre nich viditeľný!

Spolupracujte s kariérnym koučom

Preč sú tie časy, keď ľudia pracovali v jednom type zamestnania celý svoj pracovný život. Dnes je zložité zorientovať sa vo veľkých množstvách ponúk či oblastí, v ktorých sa máte možnosť realizovať. Trh práce sa neustále vyvíja a vyžaduje stále nové zručnosti. Skúsený kariérny kouč vás po tom, ako spoznáte pre seba najvhodnejší smer prevedie aktuálnym trhom práce a ako bonus pridá vašu sebaistotu vo svoje vlastné schopnosti a potenciál, teda výbavu, ktorá je v súčasnej dobe nevyhnutná.