Trendy pracovného trhu

Aké budú najžiadanejšie profesie?

Pri rozhovoroch s vašimi deťmi ohľadom ich kariérových volieb a ďalšieho štúdia okrem ich schopnosti, talentov, predpokladov, nezabúdajte brať do úvahy aj trendy pracovného trhu.

Tak napríklad do roku 2024 budú najviac žiadaní predavači (SŠ), absolventi obchodu a financií (SŠ), strojárstva (SŠ), pracovníci dopravy, logistiky a pôšt (SŠ) a informatici (VŠ). 

Len v samotnom bratislavskom kraji bude prebytok absolventov VŠ 11 tis., kým absolventov SŠ bude nedostatok a to až na úrovni 20 tis.

Zdroj: Trexima, Ministerstvo práce soc.vecí a rodiny

Galéria obrázkov