Robíme kariéru lepšou

Artela ako poradenská spoločnosť vznikla s cieľom zastrešovať Recruitment a Headhunting pre klientov pôsobiacich prevažne v oblasti inžinieringu a výroby. Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti a záujmu zo strany klientov sme poskytované služby doplnili o Interim recruitment manažment a mentoring recruitment tímov.

Potreba zo strany kandidátov, s ktorými sme počas výberov prichádzali do kontaktu, nebola zameraná len na poradenstvo v oblasti trhu práce, ale na celú oblasť kariérneho poradenstva.

Dnes preto poskytujeme svojim individuálnym klientom odborné sprevádzanie v sebapoznávaní rôznymi technikami a transformačný koučing a poradenstvo v otázkach riadenia kariéry, jej plánovania a rozvoja.

Firemným klientom okrem služieb v oblasti recruitmentu zabezpečujeme sprevádzanie odchádzajúcich zamestnancov formou hromadného a individuálneho outplacementu.

Sme absolventmi výcvikov v biznis koučovaní podľa ICF na Business Coaching College  a zážitkových techník kariérneho poradenstva v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov.

Ako certifikovaní kouči Medzinárodnej federácie koučov sa riadime kľúčovými kompetenciami a Etickým kódexom ICF.

Ako členovia Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa snažíme zvyšovať povedomie o kariérovom poradenstve a možnostiach, ktoré ponúka všetkým vekovým kategóriám.
Organizujeme tématické workshopy pre verejnosť o tom, že voľba študijného zamerania a kariéry nemusí byť náhoda, ale riadený proces k osobnému naplneniu.

Naše služby

Recruitment služby a headhunting

Vyhľadávanie a výber kandidátov Interim recruitment manažment Mentoring recruitment tímov Headhunting

Kariérne poradenstvo a koučing

Sprevádzanie individuálnych klientov v otázkach týkajúcich sa riadenia, plánovania a rozvoja svojej kariéry

Semináre, workshopy, kurzy

Tématické semináre, kurzy, workshopy v oblasti sebapoznania, riadenia kariéry a sebaprezentácie na trhu práce

Outplacement

Podpora manažérov v procese prepúšťania. Podpora prepúšťaným zamestnancom v procese zmeny, kariérne poradenstvo

Kontakt

ARTELA s.r.o.
Heydukova 3
811 08 Bratislava
Slovenská republika
Ukáž na mape 

info@artela.sk

+421 0902 419 099