Ako prepúšťať s ľudskou tvárou

NBS vo svojej prognóze z 24.marca 2020 uvádza, že: „recesia môže na Slovensku dočasne pripraviť o prácu približne 75 až 130 tisíc ľudí.“

Súčasná situácia bude mnohých manažérov nútiť urobiť tvrdé rozhodnutia aj v neprospech svojich zamestnancov. I napriek prisľúbenej podpore štátu mnohým zamestnávateľom hrozí, že sa nevyhnú prepúšťaniu.

Prepúšťanie býva náročné pre obe strany. Nezvládnutie tohto procesu môže spôsobiť dlhodobé dopady v podobe napr. vytvorenia negatívnej reputácie zamestnávateľa, či spustenia ďalších nadväzujúcich problémov u prepusteného. 

Ako zmierňovať dopady redukcie zamestnancov?

Na strane zamestnávateľa je dôležité:

  • myslieť na spôsob, formu a použitie nástrojov, akými sa prepúšťanie uskutočňuje
  • zabezpečiť optimálny stav v spoločnosti napr. znížením napätia a neistoty u zostávajúcich zamestnancoch
  • eliminovať negatívne dôsledky prepúšťania napr. v právnej oblasti, reputácii a pod.

Mnohí sú zvyknutí na prácu ako na  jediný spôsob  sebarealizácie, zaistenia spoločenského statusu a tým vlastnej sebahodnoty, pre živiteľov rodiny je existenčnou témou. Prepustenie sa pre nich môže stať krízovou situáciou.

Zabezpečenie sprevádzania v procese prepúšťania (outplacement) „poľudšťuje“ mnohokrát agresívne opatrenia, ktoré si vyžiada zrejme aj súčasná situácia. 

Sprevádzanie prepúšťaných zamestnancov znamená: 

  • prácu so zmenou ako s príležitosťou
  • objavovanie skrytých vnútorných zdrojov na prekonanie neľahkej situácie
  • znovunachádzanie motivácie a inšpirácie pre nastávajúci čas hľadania si práce
  • vyjasnenie si cieľov a následných krokov
  • nadobudnutie väčšieho sebavedomia, istoty a odvahy uskutočniť svoje ciele
  • kariérne poradenstvo pre prepúšťaných ľudí pri hľadaní si novej práce

Citlivé zvládnutie prepúšťania je dôležitým pre každého zamestnávateľa, ktorý o sebe v dobrých  časoch tvrdil, že jeho hlavnou hodnotou sú ľudia. Aj prepúšťanie sa totiž dá  robiť s „ľudskou tvárou“.