Rozhovor o súčasnej situácii pre Asociáciu lektorov a kariérnych poradcov

Prinášame Vám rozhovor, ktorý reflektuje súčasnú náročnú situáciu. S certifikovanou kariérnou koučkou a poradkyňou Renátou Máčaiovou sme sa rozprávali o aktuálnej situácii na trhu práce vo vzťahu ku kariérnemu poradenstvu.

1. Čo prinesie na trh práce najbližšie obdobie?

Nedávno som písala článok o tom, ako bude trh práce v budúcnosti vyžadovať od ľudí  schopnosť prispôsobiť  sa rýchlo sa meniacim   podmienkam. Byť kreatívny, inovatívny, myslieť pružne. Aj keď v inom kontexte ako sme predpokladali, nastal čas tieto schopnosti a zručnosti naplno využiť už teraz a hľadať pre seba tie najvhodnejšie riešenia. Tie určite existujú, často však vyžadujú napríklad odvahu otvoriť sa niečomu novému. Očakávam totiž, že mnohí budú musieť prehodnocovať a riešiť svoje ďalšie kariérne smerovanie.

2. Menia sa aj témy, s ktorými chodia za Vami klienti?

Pracujem prevažne s klientmi z biznis prostredia. Tam sú pri potrebe maximalizácie výkonu a efektivity kľúčové pojmy motivácia a angažovanosť. Udržať si motiváciu a angažovanosť vyžaduje, aby práca  bola v súlade s našimi talentami, potrebami či hodnotami. Len vtedy je možné dávať dlhodobo  zo seba to najlepšie. Ak klientov sprevádzam pri nachádzaní oblasti pôsobenia, ktorá ich bude dlhodobo napĺňať, v tomto čase to nie je inak. Je dobré poznať svoje smerovanie, aj keď sa mnohí budú musieť na čas z cesty vychýliť. Tí čo prišli o prácu sú v tomto čase flexibilnejší ku kompromisom či dočasným alternatívnym riešeniam. A je to lepšia možnosť, ako tvrdošijne lipnúť na svojej predstave, ktorá sa v čase krízy nemusí naplniť vôbec. V pracovnej oblasti teda v oveľa väčšej miere hľadáme nazvem to krízové riešenia.

Viac na: https://lnk.sk/bdgt