Kedy vyhľadať kariérového poradcu?

Ak riešite akúkoľvek dilemu týkajúcu sa práce a vášho ďalšieho smerovania, alebo sa len chcete uistiť vo vašich rozhodnutiach napríklad pri radikálnej zmene povolania rôznymi zážitkovými technikami a metódami sebapoznania, dohodnite si stretnutie s kariérovým poradcom.

Využite služby kariérového poradcu ak:- máte pocit, že v práci stagnujete a neviete čo ďalej
– potrebujete si vyjasniť predstavu o svojej budúcnosti
– chcete zmeniť profesijné zameranie, no nemáte naň odvahu, neviete či je to správne rozhodnutie, alebo potrebujete len nastaviť akčný plán
– chcete mať svoju profesijnú dráhu pevne v rukách a plánovať ju
– chcete lepšie poznať svoju osobnosť, jej predpoklady
– potrebujete získať lepšiu orientáciu na trhu práce
– chcete si vytvoriť svoju osobnú značku pred zamestnávateľmi (CV, linkedin atď)- chcete sa pripraviť na rôzne typy pracovných pohovorov
– chcete sa naučiť sofistikované metódy vyhľadávania pracovných príležitostí
– chcete byť pri vašej profesijnej zmene sprevádzaný


Kvalitný kariérový poradca vás prevedie nielen aktuálnym trhom práce a pripraví vás naň, ale postaví vaše rozhodnutia na pevných pilieroch sebapoznania, sebavedomia a odvahy, či konkrétnych akčných krokov k naplneniu vášho cieľa.