Ochutnávka kariérového poradenstva

ARTELA v spolupráci so ZKPRK aj takýmito bezplatnými ochutnávkami zvyšuje povedomie o kariérovom poradenstve a potrebe zmysluplne si riadiť vlastnú kariéru.

Naplnený a aj pre nás vzácny čas v obklopení ľuďmi, ktorí sa túžia poznať lepšie, sme zažili 16.1.2020 v Mosters Cafe and Bar v Bratislave. 

Je toľko signálov, ktoré nás už od malička riadia k ceste, ktorú by sme si mali v živote voliť. Nevnímame ich, alebo si ich nechceme všímať, čo nás nakoniec vedie k rozhodnutiam, ktoré s odstupom času považujeme za zlé. Kariérne poradenstvo vo fáze sebapoznávania okrem iného využíva aj techniky pracujúce s intuíciou a obrazotvornosťou, ktoré dopĺňajú testovania ako podporný nástroj.

Spoznávajte sa a na pilieroch sebapoznania vyrazte na cestu k práci, ktorá Vám bude dávať zmysel a bude Vás napĺňať. Nehrozí Vám potom, že sa na polceste zastavíte s pocitom, že celý čas idete zle.